Producten

 

Software oplossingen op maat!

 

Elke organisatie werkt met softwarepakketten, één of meerdere! En aangezien meten-weten is kunnen deze meestal ook voorzien in managementrapportages. Echter, deze software is vaak universeel voor verschillende branches waardoor deze nagenoeg nooit voor 100% voldoet aan jullie specifieke behoefte(n). Managementsystemen als SAP kunnen deze behoefte prima ondervangen maar zijn voor het MKB een (meestal te) grote investering. Om de gevraagde informatie inzichtelijk te krijgen wordt er dan een alternatief ‘rapportagesysteem’ bedacht en opgezet, bijvoorbeeld in Excel of Access. Deze programma’s lenen zich hier goed voor, tot dat er…:

1. zoveel data in komt dat het traag wordt;
2. meerdere personen tegelijk informatie willen verwerken;
3. een niet traceerbare fout sluipt in een van de vele formules;
4. een error ontstaat en intern niemand (meer) capabel is om deze te verhelpen.

Dit is pas een summiere optelling die je wellicht herkenbaar voor komt. Wat denk je van de onzekerheid die ontstaat wanneer er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van gegevens? Kun je op basis daarvan dan wel (de juiste) beslissingen nemen? Gaat een Exceltraining aan uw personeel hier verandering in brengen?

 

 

Ritchie Solutions is reseller van WildGums Europe! De brede productenlijn is opgezet op verzoek van de Australische markt, waar deze reeds geïmplementeerd is binnen een range aan organisaties: zowel groot als klein. Ritchie Solutions biedt sinds augustus 2017 een tweetal pakketten en bijkomende dienstverlenging (training, implementatie, contact) uit het WildGums assortiment aan: Chameleon en Data Validator! Hiermee voorziet Ritchie Solutions bedrijven tegen betaalbare tarieven in kwalitatief goede software op maat waardoor fragiliteit van data drastisch afneemt en frutstraties over traagheid en wantrouwen in betrouwbaarheid van gegevens tot het verleden behoren.

In een vrijblijvend gesprek kunnen wij samen achterhalen waar binnen jullie organisatie de pijnpunten zitten en lichten wij toe hoe WildGums deze kan aanpakken. Ritchie Solutions biedt met de software van WildGums simpele oplossingen voor complexe problemen!

Chameleon

Middels Chameleon kun je snel en betrouwbaar data analyseren, samenvattingen opstellen en errors traceren. Relevante informatie staat op 1 plek binnen een simpele interface waarin het mogelijk is om informatie, zowel historie als actualiteiten, te controleren. Kort gezegd: Chameleon biedt maatwerk in een gecontroleerde, gestructureerde en goed onderhouden omgeving.

Raadplegen van informatie uit verschillende systemen

Ben jij verantwoordelijk voor het aandragen van antwoorden, maar is de informatie die je nodig hebt verdeeld over verschillende schermen in je systeem? Of nog erger, staat de data in verschillende systemen?

Complexe en tijdrovende analyses uitvoeren

Moet je veel data analyseren om problemen te traceren, samenvattingen op te kunnen stellen of KPI’s te achterhalen? Kost dit zoveel tijd dat het niet (vaak) genoeg of zelfs helemaal niet wordt gedaan? Kun je echt vertrouwen op de data of zitten er mogelijk nog fouten in?

Intuïtie versus feiten

Wil je informatie in één oogopslag kunnen beoordelen? Vaak gebeurt dit op intuïtie en ervaring maar zou je dit niet bij voorkeur op elk gewenst moment ook willen kunnen onderbouwen met feiten en grafisch inzicht?

Vertrouwen op cruciale systemen

Vertrouwt jullie organisatie op systemen zoals Excel of MS Acces? Zijn deze systemen moeilijk of kostbaar om te onderhouden door IT of de mensen die het hebben gebouwd? Kunnen de systemen potentiële fouten bevatten waar jij niks van weet?

Wat biedt Chameleon?

• Relevante informatie op één plek om antwoorden te geven die nodig zijn.
• Snel, betrouwbaar en automatisch analyseren van data, opstellen van samenvattingen of traceren van problemen.
• Informatie (historie) en huidige bevindingen (actueel) controleren in een simpele interface.
• Maatwerk in een gecontroleerde, gestructureerde en goed onderhouden (!) omgeving.

Data Validator

Incorrecte Data wordt vaak pas opgemerkt wanneer het problemen veroorzaakt. Data Validator traceert stagnerende data in slechts enkele seconden waardoor er snel op geanticipeerd kan worden.

Slechte data kost tijd en geld

Het is onmogelijk juiste keuzes te maken die gebaseerd zijn op incorrecte data. Het zoeken naar fouten in data is erg tijdrovend en complex. Uiteindelijk leidt dit tot incorrecte conclusies en heeft dit negatieve gevolgen voor de beslissingen die daarop volgen. Data Validator maakt data betrouwbaar!

Spoor fouten snel op

Normaal gesproken wordt incorrecte data alleen maar opgemerkt wanneer het een probleem heeft veroorzaakt. Daarnaast is het zoeken naar fouten is een tijdrovende klus. Data Validator traceert de stagnerende data in slechts enkele seconden, nog voordat het problemen veroorzaakt.

Maak beslissingen nemen simpel

Data Validator vindt niet alleen de fouten, maar laat ook zien waar de fouten zitten zodat er snel op geanticipeerd kan worden. Dankzij de flexibele structuur bepaalt de gebruiker de eisen aan de data en wordt het nemen van beslissingen hierop simpel.

Voor meer informatie over de verschillende (product)mogelijkheden, een toelichting op de informatie op deze pagina, een persoonlijke demo of vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Murielle Renes via 0162-224 378 & murielle@ritchie-solutions.nl.

Benieuwd naar onze andere ervaringen of wat we voor u kunnen betekenen?

Kom in contact en maak vrijblijvend kennis.