mei 23, 2017

Hoera! alle medewerkers van Ritchie Solutions zijn ITIL-gecertificeerd!

 

ITIL Foundation

ITIL Foundation is bestemd voor de kwalificatie van medewerkers op het gebied van beheer van een IT infrastructuur die geacht worden te kunnen werken binnen werkprocessen die zijn (of worden) ingericht aan de hand van ITIL. Daarbij dient men te denken aan medewerkers Helpdesk, Problem Management, Change Management en Configuration Management; beheerders van computersystemen, printers en netwerken; medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de automatiseringsmiddelen op hun locatie en automatiseringscontactpersonen binnen andere dan automatiseringsafdelingen.

Wat is ITIL?

ITIL is een publicatie van de “beste praktijkoplossingen” op het gebied van beheer van Informatie Technologie. Met andere woorden: richtlijnen die aangeven hoe een IT dienstverlener het best kan garanderen dat haar klanten de producten en diensten krijgen die zij verlangen. Deze “beste praktijkoplossingen” zijn samengesteld door een groot aantal mensen te betrekken. Hierbij moet men denken aan ervaren IT managers, uitvoerend personeel, ervaren (eind)gebruikers en adviseurs.

Waarom ITIL?

Het beheer van Informatie en Communicatie Technologie (de diverse systemen en applicaties) wordt steeds complexer. Dit wordt veroorzaakt door een groot aantal aspecten. Enkele daarvan zijn:

1. De opvolging van nieuwe applicaties en systemen gaat sneller.
2. Informatie en Communicatie Technologie wordt versneld ingevoerd in diverse bedrijfsprocessen.
3. De algehele globalisering
4. Toenemende complexiteit op de desktop (applicaties)
5. Decentralisatie van bevoegdheden (dus ook applicaties en systemen)
6. Invoering van client/server applicaties
7. Kostenbeperkingen
8. Outsourcing
9. SaaS en Cloud
10. Virtualisatie

Om de toenemende complexiteit en veranderingen in goede banen te leiden wordt gezocht naar gestructureerde methoden en aanknopingspunten om het beheer te stroomlijnen. Daarnaast is het belangrijk om het serviceniveau tenminste te handhaven, te waarborgen en zelfs te verbeteren.
Kortom: er is een schreeuwende behoefte ontstaan aan structuur. ITIL is hierbij één van de instrumenten om IT organisaties te ondersteunen bij het vormgeven en inrichten van een beheerorganisatie.

Waar komt ITIL vandaan??

ITIL vindt zijn oorsprong bij de Britse overheidsinstantie CCTA (Central Computer & Telecommunications Agency). Dat was de tijd van grote datacentra. De CCTA heeft in de jaren 80 normen en processen geinventariseerd en beschreven. Dit heeft geresulteerd in een set beste praktijkoplossingen (de zgn . “best practices”) op het gebied van beheer van Informatie Technologie. Al deze praktijkoplossingen zijn gedocumenteerd in een reeks boeken (op dit moment meer dan 45 stuks). Deze boeken beschrijven hoe je tot een goede kwaliteit van IT-beheer kunt komen.

Wat kun je met ITIL?

Het belangrijkste wat met ITIL kan worden verkregen is kostenbesparing en kwaliteit.
1. Kwaliteitswaarborging
2. Verhogen servicegraad
3. Kostenreductie
4. Verhogen efficiëntie en effectiviteit informatie-voorziening
5. Eenduidigheid (o.a. het opstellen en overeenkomen van een SLA)